top of page
well zonder mannetjes.png

Team-up

DISC in teamontwikkeling

Ieder mens is uniek!  De mix van persoonlijke voorkeuren, kwaliteiten, krachten en valkuilen verschilt van individu tot individu. Voor een team geldt hetzelfde; een groep mensen die binnen een organisatie aan een gezamenlijk doel werkt bestaat per definitie uit diverse persoonlijkheidstypes, elk met een eigen stijl. Het balanceren van deze diversiteit speelt een grote rol bij het creëren van effectieve teams.


Teamontwikkeling is daarbij een belangrijk instrument. Maar welke vorm van teamontwikkeling biedt nu de beste resultaten?


Invloed op de groep begint bij het individu – wanneer ieder teamlid inzicht heeft in zichzelf en zijn of haar verhouding tot anderen, dan zal dit de effectiviteit van het gehele team ten goede komen. Voor ons is er daarom maar één logische conclusie: de basis van teamontwikkeling is persoonlijke ontwikkeling.


Zeven voordelen van D-I-S-C voor teams 


Als  leden van een team hun eigen voorkeuren kennen en  begrijpen, kunnen ze  beter met elkaar kunnen communiceren en  productiever samenwerken.


Met behulp van DISC kunnen de cultuur en gedragseigenschappen van een team in kaart worden gebracht.


Met   behulp van DISC kan groepsgedrag verklaard worden. Irritaties en conflicten zijn beter te begrijpen als je weet wat iemands voorkeur is.


Als de DISC stijlen van de teamleden bekend zijn, kunnen taken makkelijker toegewezen worden aan teamleden die daar goed in zijn.
Het  gebruik van DISC kan teamleden het inzicht geven dat ook andere  benaderingen en methodes tot een goede probleemoplossing kunnen leiden.


De ervaring toont aan dat teams die qua DISC voorkeuren divers zijn   samengesteld het over het algemeen beter doen dan teams die eenzijdig   zijn samengesteld.


Een goed functionerend team waarin ieder werkt vanuit zijn of haar sterke kanten en waar vertrouwen in en begrip voor elkaar hoog is, is onbetaalbaar!


Investeren in teamontwikkeling met DISC?


Ontbreekt de synergie in het team en tussen verschillende afdelingen?


Is de samenwerking stroef tussen de verschillende teamleden?


Heeft u de indruk dat ieder zijn eigen agenda heeft?


Heeft u het gevoel dat er meer uit  uw team te halen is?


Wilt u ervoor zorgen dat uw teams op ieder beslissend moment voorbereid zijn?

 

 

Een training met het DISC model kan u helpen bij het opzetten van een inspirerend, resultaatgericht teamontwikkelingsplan.


Wij hanteren een unieke, enthousiaste aanpak die uw medewerkers stimuleert om het beste uit zichzelf te halen, en stemmen het teamontwikkelingsplan altijd nauwkeurig af op de behoeften van het team en de doelstellingen van uw organisatie.


Hierdoor kunnen wij ons teamontwikkelingsplan op ieder niveau inzetten, van projectteams tot het leidinggevend kader in uw organisatie.


Wij komen graag bij u langs om uw specifieke vraag te bespreken.

disc1.png

"Many ideas grow better when transplanted into another mind than the one where they sprang up."

Oliver Wendell Holmes

Een kleurrijk team

Teamontwikkelingsprogramma: 


een programma dat veel meer inhoud dan simpelweg een teambuilding. Het is een krachtig leerprogramma waarin zelfbewustwording en verbinding gecreëerd wordt. Het zichtbare gedrag is aanleiding om met elkaar in gesprek te gaan. Zo kan ineffectief gedrag omgebogen worden naar effectief gedrag.


Training van 1 à 2 dagen:  dit unieke programma resulteert in:


meer kennis over jezelf


meer kennis over elkaar


het ontdekken van gemeenschappelijke waarden


het maken en verankeren van afspraken


meer begrip


meer plezier


De programma bestaat uit diverse op ervaringsleren gebaseerde teamactiviteiten, waarbij de gedragspatronen blootgelegd worden.


Voor alle teams tot en met 12 personen.

disc2.jpg

Breng kleur & pit in je team

Training van 2 à 3 dagen


Een unieke methode voor teamontwikkeling. Teamontwikkeling heeft veel voordelen:


Het verbetert het contact en de relaties binnen het team.


Helpt het team sneller haar ontwikkelingsfasen te doorlopen.


Verhoogt de productiviteit en effectiviteit op individueel vlak.


Verhoogt de productiviteit en effectiviteit op collectief niveau.


Helpt het team terug optimaal te functioneren.

Deze optimale uitkomst kan echter alleen bereikt worden wanneer de teamdynamiek voor ieder teamlid inzichtelijk wordt gemaakt.


Dit programma is bij uitstek geschikt om dit inzicht te bieden. Onze vorm van teamontwikkeling begint met het in kaart brengen van de persoonlijkheidstypen binnen het team. Door middel van het D-I-S-C Profiel leren teamleden hun persoonlijke voorkeuren te herkennen en aan de hand hiervan hun competenties optimaal te ontwikkelen.


Deze modulaire, persoonlijk gerichte aanpak maakt D-I-S-C uniek!  Uw team werkt pas optimaal wanneer ieder teamlid ook optimaal kan functioneren.


Voor alle teams tot en met 12 personen

disc3.jpg
bottom of page